TEAM wRINGu.net

Wydawca: ISSN 2449-8025

wringu.net

Żółkiewskiego 1

04-305 Warszawa

Redakcja:

REDAKCJA@WRINGU.NET

Tomasz Groblica – redaktor naczelny (tomasz.groblica@wringu.net)

Tomasz Nowak – redaktor naczelny (tomasz.nowak@wringu.net)

Radosław Laudański – publicystyka

Kamil Janczarek – newsman/publicystyka

Konrad Zieliński – newsman

Marek Milczarek – publicystyka/magazyn Youtube wRINGu.net

Witold Szmagaj – wywiady

Maciej Lasota – grafika


Wszelkie zapytania odnośnie współpracy, reklamy etc. prosimy kierować pod adres REDAKCJA@WRINGU.NET